L' Avenue

Hoek van Holland plan L' Avenue bouw- en woonrijpmaken

Hoek van Holland plan L' Avenue bouw- en woonrijpmaken

Ten noorden van Hoek van Holland ligt een gebied met veel kassen. Op een afstand van slechts 1 km van de Noordzee, tegen de grens met 's Gravenzande, is de Ontwikkelings Combinatie Westland en Schouten de Jong Ontwikkeling sinds 2010 bezig met de ontwikkeling van woonwijk L' Avenue met ca. 450 grondgebonden woningen.

Het gebied wordt in fases gerealiseerd  en de ontwikkeling is inmiddels in de eindfase beland.

Voor het gehele plan heeft Via Infra het rioolontwerp, de civieltechnische tekeningen en bestekken verzorgd en aanbestedingsgereed gemaakt. E.e.a. in nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam
De werken zijn vervolgens door de gemeente Rotterdam aanbesteed en door verschillende aannemers bouw- en woonrijp gemaakt.

De bestaande kassen moesten worden gesloopt en de aanwezige munitie, inclusief een bunker en tankgracht, moesten worden geruimd.
Vervolgens kon worden gestart met de analeg van cunetten, riolering en bouwwgen. Ook is in een vroeg stadium de centrale vijver in het gebeid gegraven. De vijver is voorzien van een kleibodem om weglekken van watre in de zanderige bodem te voorkomen.
De woningen zijn in serie gebouwd en vervolgens zijn de straten van gereedgekomen woningen woonrijp gemaakt, inclusief groen- en speelvoorzieningen.

Op dit moment moet nog het gebied tussen de Dick de Haaslaan en de vijver bouw- en woonrijp worden gemaakt. Hier is nog plaats voor ca. 20 woningen en een aantal appartementen..

 

Icoon opdrachtgever Opdrachtgever:
  • Ontwikkelings Combinatie Westland
Icoon ontwerp Ontwerp:
  • Rijnboutt/Via Infra v.o.f.
Icoon realisatie Realisatie:
  • Diverse aannemers