Wie zijn wij

Sinds 2006 richt Via Infra zich als onafhankelijk civieltechnisch advies- en projectenbureau op het ontwerp, voorbereiding en begeleiding van civieltechnische projecten, zoals:

- bouw- en woonrijpmaakprojecten, in- en uitbreidingsplannen;
- aanleg van wegen, kruispunten en rotondes;
- weg- en rioolreconstructies;
- asfaltonderhoud;
- vervanging drukriolering;
- afkoppel- en infiltratieprojecten inclusief berekeningen;
- diverse terreininrichtingen;
- schrijven van RAW-bestekken en raamovereenkomsten conform de Standaard RAW-bepalingen;
- globale visuele weginspecties;
- maken van eenvoudige 3D-presentaties met Sketchup;
- aanbestedingen van civieltechnische werken;
- subsidieaanvragen;
- (SKK)kostenramingen en exploitatieberekeningen;
- begeleiding bij inschrijvingen voor UAV-GC contracten.

Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over detachering van medewerkers.

De complete voorbereiding en het aanbestedingsgereed maken van projecten wordt door ons in goed overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.

Via Infra onderscheidt zich als kleine organisatie door grote betrokkenheid, korte lijnen, flexibiliteit en vooral een nuchtere kijk op uw civieltechnische projecten.

Wij zien in onze samenwerking een ideale combinatie van de theoretische en praktische kennis en ervaring in ontwerp en voorbereiding van projecten. Hierdoor zijn we in staat om praktische producten van hoge kwaliteit te leveren aan onze opdrachtgevers.Medewerkers

Sinds 1987, na in dat jaar te zijn afgestudeerd aan de HTS, werkzaam in de civiele techniek of weg- en waterbouw, zoals het toen heette. In deze periode tot ca. 1993 was ik voornamelijk werkzaam in de natte waterbouw, en calculatie van betonnen kunstwerken in de spoorwegenbouw. Tussen 1993 en 2006 heb ik mij bezig gehouden met de voorbereiding en ontwerp van civieltechnische projecten bij de overheid. Ook heb ik in deze periode veel kennis op gedaan met het reilen en zijlen binnen een gemeentelijke organisatie.


In 2006 ben ik samen met Han Gerrits het adviesbureau Via Infra Projecten & advies gestart en heb me voornamelijk bezig gehouden met het ontwerp en de voorbereiding van civieltechnische projecten, project begeleiding, projectleiding en aanverwante zaken, zowel binnen Via Infra als op detacheringsbasis bij verschillende organisaties.
Met veel enthousiasme werk ik aan de opgedragen projecten en opdrachten en probeer in een goede samenwerking met de opdrachtgever en collega's een zo goed mogelijk product af te leveren.

Ik ben in 1992 afgestudeerd aan de Hogeschool Enschede en vervolgens ongeveer 14 jaar werkzaam geweest in de aannemerij en bij de overheid. In deze periode heb ik me ingezet bij projecten in de beton- en waterbouw en wegenbouw, waaronder veel rioleringsreconstructies en regenwater-infiltratieprojecten. Ik heb op nagenoeg alle onderdelen van de diverse civieltechnische projecten veel kennis en ervaring opgedaan, zowel in de voorbereiding en calculatie fase als de uitvoering. 

Met deze ervaring en kennis op zak ben ik samen met Richard Via Infra gestart. Ik zie in onze samenwerking een ideale combinatie van de theoretische en praktische kennis en ervaring in ontwerp en voorbereiding van projecten. Hierdoor zijn we in staat om praktische producten van hoge kwaliteit te leveren aan onze opdrachtgevers en hebben vele projecten in goede samenwerking met onze opdrachtgevers afgerond.

Recente projecten

Herinrichting Oale Bouw te Westerhaar-Vriezenveensewijk

De oale Bouw in Westerhaar-Vriezenveenseweijk is een wijk die in de jaren 30 van de vorige eeuw is aangelegd en de jaren 50 is...

Ontwikkeling Synwood locatie Marum

In het groningse Marum is de ontwikkeling gepland van een nieuw gedeelte van de uitbreidingswijk...

Onderhoud asfaltverhardingen 2022 e.v.

Wegen hebben onderhoud nodig en jaarlijks voeren de gemeenten Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden...