Uitbreidingsplan Boskamp 47, Olst

Uitbreidingsplan Boskamp 47

Uitbreidingsplan Boskamp 47

Op de locatie Boskamp 47 in de kern Boskamp, gemeente Olst-Wijhe wordt een uitbreidingsplan gerealiseerd met in totaal 22 woningen, in 2 fasen.

Ontwikkelaar voor dit plan is Junco B.V. die de uitvoering van het civieltechnische gedeelte heeft neergelegd bij Lagemaat B.V..

Lagemaat B.V. heeft de engineering van fase 1 van het plan uitbesteed aan Via Infra. Verschillende aspecten, zoals het rioleringsontwerp, bergen en infiltreren regenwater, wegontwerp en direct aanverwante zaken worden in samenspraak met de gemeente Olst-Wijhe en Waterschap Drents Overijsselse Delta door Via Infra ontworpen en vertaald in technische tekeningen en omschrijvingen.

Inmiddels (oktober 2020) is gestart met de sloop van de bestaande opstallen op het terrein en het bouwrijpmaken is naar verwachting gereed januari 2021. Hierna kan worden gestart met de bouw van de woningen.

Icoon opdrachtgever Opdrachtgever:
  • Lagemaat Sloopwerken B.V.
Icoon ontwerp Ontwerp:
  • Junco B.V.
Icoon realisatie Realisatie:
  • Lagemaat Sloopwerken B.V.