Maken schetsontwerp en engineering openbare ruimte

Herinrichting Oale Bouw te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Herinrichting Oale Bouw te Westerhaar-Vriezenveensewijk

De oale Bouw in Westerhaar-Vriezenveenseweijk is een wijk die in de jaren 30 van de vorige eeuw is aangelegd en de jaren 50 is uitgebreid.
Woningstichting Mijande wonen wil de wijk opknappen en daarom een groot aantal woningen slopen en vervangen door nieuwe woningen.
Na een lang voortraject is de uitvoering van de sloop gestart in januari 2023.
Tegelijk met het vervangen van de woningen wil gemeente Twenterand de riolering in de straat vervangen, verhard oppervlak afkoppelen en de straten herinrichten.

Gemeente Twenterand heeft voor de herinrichting Via Infra gevraagd het stedebouwkundig plan verder uit te werken tot een schetsontwerp en uiteindelijk tot een bestek en tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken van de straten Veenstraat, Borggrevestraat, Nassaustraat, Marijkestraat, Margrietstraat, Oranjestraat en Leidijk.
In januari 2023 is het Bouwrijp maken van fase 1, het noordelijke gedeelte van de Veenstraat, aanbesteed. Start werkzaamheden bouwrijp maken is op 11 april 2023.
Het gebied wordt in fases bouw- en woonrijp gemaakt. Dit geldt zowel voor de sloop en bouw van woningen als voor het bouw- en woonrijp maken van de straten.

 

Icoon opdrachtgever Opdrachtgever:
  • Gemeente Twenterand
Icoon ontwerp Ontwerp:
  • Via Infra v.o.f.
Icoon realisatie Realisatie:
  • Nog onbekend