Betonwegen 2018

Aanleg betonwegen 2018 Twenterand

Aanleg betonwegen 2018 Twenterand

De gemeente Twenterand beztit in het buitengebied een aantal wegen die in het verre verleden zijn aangelegd op een ondergond die destijds voldeed aan de belsting door het verkeer in aantal en gewicht. De wegen zijn oorspronkelijk aangelegd als zandweg en later voorzien van een verharding van betonklinkers.
De het zwaarder wordende verkeer en ook de grotere aantallen zijn deze wegen op een dusdanig ernstige manier verzakt dat ze alleen nog opengesteld werden voor plaatselijk verkeer om schade aan voertuigen te voorkomen.

Om de wegen weer toegangkelijk te maken voor alle verkeer zijn in 2015 zijn sonderingen gemaakt ter plaatsen van de deze wegen en hieruit kwam naar voren zich op veel plekken onder de wegen slecht draagkrachtige veenlagen bevonden op een dusdanige diepte en dikte dat opnemen van het veen niet interessant was.

Een mogelijkheid was om de klinkers te verwijderen en een wegdek aan te leggen van in het werk gestort cementbeton. Hiermee was in 2005 ervaring opgedaan in de Veeneindeweg, tussen de Bouwmeesterstraat en de Prinsenweg. Dit gedeelte is in 2005 aangelegd door Reef Infra met als voorwaarde dat de aannemer 10 jaar garantie zou geven op de constructie. Na deze 10 jaar lag het aangebrachte gedeelte er nog in goede staat bij, zonder verzakkingen of scheuren in het wegdek.

Dit gaf zoveel vertrouwen dat de gemeente hiermee verder wilde op andere wegen die er vergelijkbaar bij lagen.
Voor de voorbereiding is in 2016 opdracht gegeven aan Via Infra, waarbij sonderingen werden gemaakt en een de hand van deze sonderingen een berekening is gemaakt voor de benodigde dikte van het betondek. vervolgens is hiervoor een bestek gemaakt en is het werk aanbesteed.

Uit de aanbesteding kwam aannemer Reef Infra als Economisch Meest Voordelige Inschrijver. Zij hebben in 2016 het betonnen wegdek van de Veeneindeweg tussen Prinsenweg en Harmsenweg aangelegd en de Nieuweweg, vanaf de komgens in Westerhaar naar het westen. Tevens is in deze aanbesteding het aanbrengen van bermebeton langs de Paterswal meegenomen.

In 2017 en in 2018 is opnieuw een bestek en tekeningen gemaakt door Via Infra voor vervolggedeelten van de eerder genoemde wegen en ook andere wegen meegenomen.
Beide aanbestedingen zijn door reef Infra gewonnen en zij hebben de diverse wegen voorzien van een betonnewegdek en andere van bermbeton.

2017:
2e gedeelte Nieuweweg. (betondek)
Kalkwijk van de vijver naar het oosten tot de haakse bocht (betondek)
Rohorst (bermbeton)

2018:
Veeneindeweg tussen Harmsenweg en Nieuwe Daarlerveenseweg (betondek)
Kalkwijk van de vjiver naar het westen tot de komgrens (betondek)
Janmansweg en Slenke (bermbeton)

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.


 

Icoon opdrachtgever Opdrachtgever:
  • Gemeente Twenterand Leefomgeving Binnendienst
Icoon ontwerp Ontwerp:
  • Via Infra
Icoon realisatie Realisatie:
  • Reef Infra