raamovereenkomst asfaltonderhoud

Onderhoud asfaltverhardingen 2018

Onderhoud asfaltverhardingen 2018

Wegen hebben onderhoud nodig en jaarlijks voeren de gemeenten Twenterand, Rijssen-Holten en Hellendoorn groot- en klein onderhoud uit aan verschillende asfaltwegen binnen de gemeente.
Voor dit asfaltonderhoud heeft Via Infra voor de 3 gezamelijke gemeenten een raamovereenkomst opgesteld in 3 percelen, waarin zoveel mogelijk alle te verwachten onderhoudsmaatregelen zijn opgenomen.

Voor de 3e maal in successie is aan Via Infra door de gezamelijke gemeenten gevraagd de raamovereenkomst op te stellen op basis van een eerdere overeenkomst.
De overeenkomst geldt voor 1 jaar met optioneel een verlenging van 3 maal 1 jaar. De eerste maal was voor het jaar 2010, toen nog OMOP geheten.

Samen met de gemeenten wordt elke 4 jaar bepaald welke werkzaamheden onderdeel gaan worden van deze overeenkomst en welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd ten opzichte van de vorige overeenkomst. Wijzigingen komen voort uit ervaringen met de vorige overeenkomst, andere wensen van de gemeenten, wijzigingen in de RAW-standaard en gewijzigde regelgeving.

De openbare aanbesteding is gehouden in februari 2018.

Het werk is bij alle 3 de gemeenten (percelen) gegund aan Nexus Infra BV.

Uitvoering vindt plaats vanaf voorjaar 2018.

Icoon opdrachtgever Opdrachtgever:
  • Gemeente Hellendoorn, Rijssen-Holten en Twenterand
Icoon ontwerp Ontwerp:
  • Via Infra
Icoon realisatie Realisatie:
  • Nexus Infra