raamovereenkomst asfaltonderhoud 2022 e.v.

Onderhoud asfaltverhardingen 2022 e.v.

Onderhoud asfaltverhardingen 2022 e.v.

Wegen hebben onderhoud nodig en jaarlijks voeren de gemeenten Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden groot- en klein onderhoud uit aan verschillende asfaltwegen binnen de gemeente.
Voor dit asfaltonderhoud heeft Via Infra voor de 4 gezamelijke gemeenten een raamovereenkomst opgesteld in 4 percelen, waarin zoveel mogelijk alle te verwachten onderhoudsmaatregelen zijn opgenomen.

Voor de 4e maal in successie is aan Via Infra door de gezamelijke gemeenten gevraagd de raamovereenkomst op te stellen op basis van een eerdere overeenkomst.
De overeenkomst geldt voor 1 jaar met optioneel een verlenging van 3 maal 1 jaar. De eerste maal was voor het jaar 2010, toen nog OMOP geheten.

Samen met de gemeenten wordt elke 4 jaar bepaald welke werkzaamheden onderdeel gaan worden van deze overeenkomst en welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd ten opzichte van de vorige overeenkomst. Wijzigingen komen voort uit ervaringen met de vorige overeenkomst, andere wensen van de gemeenten, wijzigingen in de RAW-standaard en gewijzigde regelgeving.

De openbare aanbesteding is gehouden in november 2021.

Het werk is bij 3 gemeenten (percelen) gegund aan Nexus Infra BV en 1 gemeente aan Twentse Weg- en Waterbouw BV

Uitvoering vindt plaats vanaf voorjaar 2022.

Icoon opdrachtgever Opdrachtgever:
  • Gemeente Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden
Icoon ontwerp Ontwerp:
  • Via Infra
Icoon realisatie Realisatie:
  • Nexus Infra BV en Twentse Weg- en Waterbouw BV